Programi srednjoškolskog obrazovanja

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih

U četverogodišnjem zanimanju

Tehničar cestovnog prometa

Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno isko-rištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada. Tehničar cestovnog prometa sudjeluje u izradbi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza. Sudjeluje i u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu. On vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta.

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • Domovnica, rodni list
Prijavi se!

Arhitektonski tehničar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju arhitektonski tehničar. Polaznici će biti spremni radne zadatke: • Organizira svoj rad i rad manje skupine • Priprema radno mjesto • Surađuje u izradi tehničke dokumentacije za građevine • Surađuje u izradi nacrta • Surađuje na izradi proračuna • Surađuje u izradi konzervatorskih i restauratorskih projekata • Surađuje u vođenju gradilišta • Samostalno vodi gradilište manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji • Izrađuje troškovnik • Vodi i arhivira dokumentaciju • Primjenjuje Zakon o gradnji i ostale propise • Komunicira sa svim sudionicima u nastajanju građevine • U radu se pridržava propisa za zaštitu na radu i propisa iz Zakona o gradnji

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • Domovnica, rodni list
Prijavi se!

Građevinski tehničar

Građevinski tehničari sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektiranja do izvedbe građevine. U načelu razlikujemo poslove građevinskog tehničara visokogradnje i građevinskog tehničara niskogradnje. Kako to kažu sami nazivi zanimanja, prvi se bave visokogradnjama: od obiteljskih kuća, vikendica, garaža, do višekatnih stambenih ili poslovnih objekata ili čak čitavih naselja. Drugi se bave niskogradnjama: to su ceste, pruge, mostovi, zračne luke, vodovodi i dr.

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • Domovnica, rodni list
Prijavi se!

Komercijalist

Komercijalist u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Bez obzira o kakvom se proizvodu radi, zadatak komercijalista je da zainteresira klijenta za proizvod i realizira dogovor u vezi s daljnjom suradnjom. Komercijalist na različite načine predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata i definira načine na koje određeni proizvod može zadovoljiti potrebe klijenta. Po postignutom dogovoru, komercijalist prima narudžbe i nastoji riješiti eventualne probleme te udovoljiti zahtjevima klijenta. Zbog konkurencije na tržištu, komercijalist pokušava naglasiti svakom klijentu jedinstvenu kvalitetu proizvoda odnosno usluga poduzeća kojeg zastupa.

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • Domovnica, rodni list
Prijavi se!

Upravni referent

Upravni su referenti uredski službenici koji rade na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata. To mogu biti odluke, rješenja, domovnice, putovnice, osobne iskaznice, dozvole, potvrde itd. Posao je upravnih referenata u većini slučajeva kombinacija komunikacije s ljudima i obradbe dokumenata. Oni razgovaraju sa strankama i upućuju ih koje osobne i druge dokumente trebaju donijeti na uvid i koje obrasce trebaju ispuniti da bi dobili tražene dokumente. Prema podacima u predočenoj dokumentaciji pripremaju tražene dokumente.

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • Domovnica, rodni list
Prijavi se!

Administrativni tajnik

Poslovna tajnica/tajnik analizira i rješava probleme, koji se odnose na kreiranje i uvođenje suvremenih rješenja na području organizacije rada i informacijskog sustava u tajništvu i pisarnicama. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja, odnosno pretpostavljenog; sudjeluje u izradi materijala za sjednice, vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu.

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • Domovnica, rodni list
Prijavi se!

Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih

U četverogodišnjem zanimanju

 • Tehničar cestovnog prometa
 • Arhitektonski tehničar
 • Građevinski tehničar
 • Komercijalist
 • Upravni referent
 • Administrativni tajnik
U trogodišnjem zanimanju

 • Vozač motornog vozila
 • Prodavač
 • Kuhar
 • Konobar
 • Slastičar
 • Zidar
 • Pekar
 • Frizer
 • Poljoprivredni gospodarstvenik
 • Cvjećar
 • Vrtlar
 • Mesar

Programi osposobljavanja

 • Zaštita od požara
 • Rad na siguran način
 • Stručno osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari i osoba koje rukuju njima A D R
 • Rukovanje radnim strojevima
 • Mljekar - sirar
 • Ostali programi osposobljavanja

Programi prekvalifikacije

 • Upravni referent
 • Administrativni tajnik
 • Komercijalist
 • Tehničar cestovnog prometa
 • Vozač motornog vozila
 • Građevinski tehničar
 • Arhitektonski tehničar
 • Prodavač
 • Kuhar
 • Konobar
 • Slastičar
 • Mesar
 • Cvjećar
 • Vrtlar
 • Pekar
 • Frizer
 • Zidar
 • Poljoprivredni gospodarstvenik

Programi usavršavanja

 • Instruktor vožnje A, B, C, D i E kategorije
 • Vozač u međunarodnom cestovnom prometu
 • Trgovački poslovođa

U trogodišnjem zanimanju